NHG-Praktijkhandleiding Griepvaccinatie

De NHG-Praktijkhandleiding Griepvaccinatie biedt handvatten voor de organisatie en uitvoering van de griepvaccinaties in de huisartsenpraktijk.

In september 2021 heeft de Gezondheidsraad nieuwe adviezen uitgebracht over de indicaties voor griepvaccinatie. Deze adviezen worden in deze handleiding toegelicht.

  • De selectieprocedure is herzien om de hoeveelheid ‘te beoordelen’-criteria te verminderen. De aanpassingen worden in deze handleiding toegelicht.
  • Het eerder geadviseerde interval tussen de griep- en/of pneumokokkenvaccinatie en de COVID-19-vaccinatie is komen te vervallen.
  • Bij mensen met (morbide) obesitas is het advies om te vaccineren met naalden van 38 mm.
  • Er is een paragraaf toegevoegd over griepvaccinatie en wils(on)bekwaamheid. Door de uitbreiding met de nieuwe doelgroepen uit het Gezondheidsraadadvies van 2021 zal wilsbekwaamheid/wilsonbekwaamheid vaker relevant zijn. Dit komt omdat er meer kinderen uitgenodigd worden door toevoeging van mensen met epilepsie en kinderen met psychomotore retardatie. Ook de doelgroep van mensen met een verstandelijke beperking wordt uitgebreid. De toevoeging van de doelgroep dementie zal in de praktijk weinig gevolgen hebben, omdat het grootste deel van de mensen met dementie op basis van leeftijd (60+) al in aanmerking kwam voor griepvaccinatie.

Inhoud