Scenario’s coronamaatregelen tijdens vaccinatiespreekuren 

Tijdens het vaccinatiespreekuur dit najaar, is het belangrijk dat er nagedacht wordt over preventieve maatregelen om verspreiding van COVID-19 te voorkomen. We gaan in op het gebruik van mondneusmaskers en scenario’s voor het houden van 1,5m afstand. 

Waarom preventieve maatregelen belangrijk zijn  

Neem de volgende aandachtspunten mee bij het maken van een keuze voor de inrichting van uw vaccinatiespreekuur:

 • Er wordt in het najaar een nieuwe COVID-19 golf verwacht.  
 • Het moment van de griepvaccinatie valt bij veel patiënten ongeveer tegelijk met het krijgen van de najaars-booster. Er is een suboptimale bescherming tegen COVID-19 tot 2 weken na de najaars-booster. 
 • Het percentage mensen dat op COVID-19 test bij klachten ligt momenteel laag (~50%), daarnaast is er altijd kans op treffen van pre- of asymptomatische patiënten. 
 • De patiënten met een medisch verhoogd risico op een gecompliceerd beloop van COVID-19 vallen in de groep die ook een indicatie hebben voor een griepvaccinatie. 
 • Overige factoren zoals de regionale vaccinatiegraad en individuele situatie van uw praktijk (denk aan kwetsbare werknemers, mogelijkheid tot 1,5 meter afstand kunnen houden).  

Advies: Zorgverlener en patiënt een mondneusmasker 

Het NHG-advies is op dit moment om als zorgverlener minimaal een mondneusmasker (ten minste type IIR) te dragen wanneer je binnen 1,5 meter van de patiënt komt. Houd daarnaast zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. Deze maatregelen gelden naast de (andere) basismaatregelen, zoals: goede ventilatie, triage op klachten en hand-, hoest- en snuithygiëne.  

Deze adviezen gelden vanzelfsprekend ook tijdens het vaccineren. Vraag patiënten om een mondneusmasker te dragen tijdens het vaccinatiespreekuur. Neem dit ook op in de uitnodigingsbrief. 

N.B. Patiënten met bewezen COVID-19 of vermoeden hierop mét hoesten dienen in volledig PBM gezien te worden. Zij komen dus niet in aanmerking voor vaccinatie op het algemene vaccinatiespreekuur. 

Advies: handhaaf 1,5m afstand tijdens vaccinatiespreekuur 

We beschrijven 3 scenario’s voor het houden van 1.5 meter afstand. Daarbij is scenario 1 de meest veilige optie. Dit scenario heeft dus de voorkeur.  Mocht het niet haalbaar zijn om het vaccinatiespreekuur nog een jaar met de 1,5m maatregel te organiseren dan zijn scenario’s 2 en 3 denkbaar.  

Scenario 1: vaccinatiespreekuur op 1,5 m (voorkeursscenario) 

U organiseert het vaccinatiespreekuur zoals de afgelopen 2 jaar. De 1,5m afstandsmaatregel blijft gehandhaafd (behalve tijdens het vaccineren). 

 • Voordeel: dit is de meest veilige optie, voor zowel de praktijk als de patiënt. 
 • Nadelen:
  • wanneer uw praktijk niet groot genoeg is kan het nodig zijn om naar een alternatieve locatie uit te wijken.
  • ook is er meer inzet van personeel nodig. Dit kan leiden tot meerkosten. 

Scenario 2: een aparte mogelijkheid voor de meest kwetsbaren 

U organiseert een bijna “normaal” vaccinatiespreekuur (waarbij zowel de zorgverlener als de patiënt een mondneusmasker dragen), maar biedt daarnaast een alternatief voor de meest kwetsbaren. 

Denk aan een apart (rustiger) moment waar mensen naar eigen inzicht of via een intekensysteem terecht kunnen. Of u vaccineert de meest kwetsbaren op losse momenten, tijdens het spreekuur van de doktersassistente. 

 • Voordeel: u biedt meer veiligheid voor de mensen die de extra bescherming nodig hebben of die angstig zijn voor een drukbezocht vaccinatiespreekuur. 
 • Nadelen:
  • wanneer u patiënten de mogelijkheid geeft om op een apart moment langs te komen, is het moeilijk te voorspellen hoeveel mensen hier gebruik van maken. Daardoor kan het toch druk worden, waardoor de veiligheidsvoordelen afnemen.
  • wanneer u een intekensysteem of het spreekuur van de doktersassistente gebruikt kan het leiden tot (grote) telefonische drukte. 
  • mochten er weer aangescherpte coronamaatregelen komen, bestaat de kans dat u (last-minute) uw vaccinatiespreekuur moet aanpassen. 

Scenario 3: bijna terug naar “normaal” 

U organiseert het vaccinatiespreekuur weer zoals u voor 2020 gewend was, met als enige aanpassing het gebruik van mondneusmaskers voor zorgverlener en patiënt. 

 • Voordeel: dit is de meest efficiënte en makkelijke manier om het vaccinatiespreekuur te organiseren. 
 • Nadelen:
  • dit is een minder veilig scenario dan scenario 1 (zie afwegingen hierboven).
  • de kans bestaat dat u (last-minute) uw vaccinatiespreekuur moet aanpassen, mochten er weer aangescherpte coronamaatregelen komen. Mogelijk voelen niet al uw patiënten zich prettig tijdens een drukbezocht vaccinatiespreekuur. Dit kan telefonische drukte voor de assistente veroorzaken, of zelfs voor een afname in vaccinatiegraad zorgen.