Uitvoering Nationaal Programma Grieppreventie

De organisatie van de griepvaccinatie in de huisartsenpraktijk start in mei met het maken van de selectie en eindigt in januari als u uw declaratie bij de SNPG hebt ingediend. We lichten de planning voor het programma schematisch toe en geven een kort overzicht van de aandachtspunten.


Mei: eerste selectie maken en planning en indeling

1. Een eerste selectie maken van patiënten voor een indicatie van het aantal te bestellen vaccins

 • Loop in mei al de preventiemodule voor griepvaccinatie uit uw HIS door. Door een tweetal veranderingen zal er dit jaar een grotere verandering zijn in de groep uit te nodigen patiënten dan u gewend bent. In september 2021 is een nieuw Gezondheidsraadadvies uitgebracht over de indicaties voor griepvaccinatie. Daarnaast is de oude selectieprocedure herzien om de hoeveelheid ‘te beoordelen’-criteria te verminderen.
 • Bestel iets meer vaccins dan u gewend bent. De laatste jaren is de vaccinatiegraad aan het stijgen. Mogelijk hebt u niet elke patiënt uit de nieuwe doelgroepen (correct) in uw HIS geregistreerd (denk aan mensen met een BMI ≥ 40 zonder comorbiditeit of mensen met een cochleair implantaat). Deze mensen kunnen zich bij de praktijk melden met een verzoek om griepvaccinatie wanneer ze beseffen dat ze geen uitnodiging gekregen hebben. Daarnaast kunt u uw bestelling tot uiterlijk 8 dagen voor levering kosteloos wijzigen.
 • In het nieuwe Gezondheidsraadadvies wordt griepvaccinatie aangeraden aan alle zwangere vrouwen. Er wordt nog gezocht naar een werkbare oplossing voor deze doelgroep (waarschijnlijk via verloskundige en JGZ, net als bij de maternale kinkhoestvaccinatie). In het najaar van 2022 is deze nieuwe route nog niet ingeregeld. Ook deze vrouwen kunnen zich bij hun huisarts melden met verzoek voor vaccinatie.

2. Nadenken over de planning en indeling van het vaccinatiespreekuur

Plan het vaccinatiespreekuur
U kunt het best tegen griep vaccineren in de periode tussen half oktober en eind november. De vorming van antistoffen begint na ongeveer een week, bereikt een maximum na 4 weken en blijft bij gezonde ouderen ongeveer 6 maanden op peil.


Juni: bestellen van vaccins en veiligheidsnaalden

1. Vaccins en infographic bestellen

Van 1 tot en met 30 juni kunt u de griep- en pneumokokkenvaccins en uitnodigingsmaterialen bestellen via de website van de SNPG. In de webapplicatie van de SNPG kunt u aangeven op welke dag u de vaccins geleverd wilt hebben. De vaccins worden per 10 stuks geleverd.

Per werkdag is er slechts een bepaalde hoeveelheid uit te leveren vaccins beschikbaar. Er is ook een maximaal aantal adressen waar de vaccins afgeleverd kunnen worden.

Hoe sneller u de bestelling plaatst, des te ruimer dus de keuze in afleverdata is. Hierbij is het essentieel om rekening te houden met de planning en organisatie van het vaccinatiespreekuur. Plan de levering van de vaccins minimaal 2 werkdagen voor het vaccinatiespreekuur.

Het is mogelijk om in september al griepvaccins te ontvangen voor geïndiceerde patiënten die tijdens de griepvaccinatiecampagne in het buitenland verblijven (voorlevering). Ook als u voor scenario 3 kiest, is het aan te bevelen een groter aantal vaccins in de voorlevering te bestellen. Voorlevering is mogelijk tot een maximum van 10% van de totale bestelling.

Direct aansluitend op de hoofdlevering kunt u een nabestelling plaatsen via de webapplicatie van de SNPG. De levertijd voor een nabestelling is 2 weken. De bezorgdatum van de nalevering hangt samen met de beschikbaarheid van vaccins op de gewenste datum. Dit jaar worden geen tekorten verwacht.

Voor de eerste 2 leveringen betaalt u geen verzendkosten. Elke levering geldt als een aparte levering, ongeacht of het een voor-, hoofd- of nalevering betreft. Het maakt daarbij niet uit of het vaccins uit het NPG en/of het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen betreft. Vanaf de derde levering worden verzendkosten in rekening gebracht; deze zijn € 40,00 per levering voor een gewone nabestelling (geen spoed).

Het RIVM, de SNPG en het NHG hebben de infographic ‘Griepprik 2022’ ontwikkeld. Deze geeft de patiënt informatie over griep, de mogelijke gevolgen ervan en het nut van de vaccinatie. De infographic kunt u samen met de vaccins bestellen. Deze wordt gratis geleverd op A4-briefpapier. De blanco zijde kunt u gebruiken voor de uitnodigingsbrief.

Overweeg om een aantal extra exemplaren van de infographic te bestellen. Sommige mensen bewaren de infographic graag als naslag. U kunt hen deze extra exemplaren geven wanneer ze tijdens het vaccinatiespreekuur hun uitnodigingsbrief moeten inleveren.

2. Veiligheidsnaalden bestellen

Bestel de veiligheidsnaalden tijdig. De diameter is 0,5-0,6 mm (23-25 Gauge). Kies voor

 • intramusculaire toediening: 25 mm (standaard aanbevolen toediening)
 • intramusculaire toediening bij obesitas: 38 mm
 • subcutane toediening: 16 mm (zelden geïndiceerd)

De griepvaccins worden zonder naald geleverd. U kunt de benodigde veiligheidsnaalden bestellen bij uw eigen groothandel. Op de website van de SNPG ziet u welke naalden geschikt zijn. De veiligheidsnaalden worden per 100 stuks geleverd.

Voor het griep- en pneumokokkenvaccin kunt u dezelfde naalden gebruiken. Ze worden echter wel anders bevestigd. Bij het pneumokokkenvaccin moet de naald met een draaiende beweging bevestigd worden in verband met een Luer Lock-aansluiting op de betreffende spuit. Vooral bij naalden met SmartSlip-technologie is het nodig om eerst stevig te drukken, en dan pas te draaien, om de spuit goed op de naald te bevestigen. Zie voor een verdere instructie de website van de SNPG.

3. Indien van toepassing contact opnemen met een verzendhuis voor het versturen van de uitnodigingen

Bepaal zo nodig in overleg of de uitnodigingen voor de griep- en pneumokokkenvaccinatie in 1 envelop verzonden kunnen worden. Dit is mogelijk wel foutgevoeliger. Vraag ook naar de portokosten.


September: daadwerkelijke selectie en controle van bestelde vaccins

1. Definitieve selectie van patiënten

2. Controle van het aantal bestelde vaccins (en veiligheidsnaalden)

Dit is het moment om uw eerder gemaakte selectie te beoordelen en te controleren of het aantal bestelde vaccins juist is. U kunt de bestelling tot uiterlijk 8 dagen voor de levering kosteloos wijzigen.


Oktober/november: uitnodigen en informeren, leveren en bewaren van vaccins, vaccineren en registreren

1. Uitnodigen en informeren

Een persoonlijke schriftelijke uitnodiging van de huisarts is de effectiefste manier om patiënten uit te nodigen. Stuur deze uitnodiging bij voorkeur 2 weken voorafgaand aan het vaccinatiespreekuur.

Er is een te personaliseren uitnodigingsbrief beschikbaar. Deze kunt u op de voorzijde van de bestelde Infographic Griepprik 2022 (pdf) afdrukken.

De griepvaccinatie binnen het NPG is een preventief aanbod: een aanbod om iets te voorkomen wat zich nog niet heeft voorgedaan. Dit betekent dat de uitgenodigde patiënt geen klachten heeft, die misschien ook niet gaat krijgen en niet zelf gevraagd heeft om vaccinatie, maar actief benaderd is. Dit maakt het extra belangrijk dat de patiënt een goed geïnformeerde keuze kan maken over vaccinatie. Hierbij mag de patiënt geen dwang ervaren.

Uniformiteit, kwaliteit en betrouwbaarheid van de voorlichting zijn daarbij belangrijke basisprincipes. Daarnaast zijn huisartsen volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) verplicht om hun patiënten goed te informeren. Met de infographic ‘Griepprik 2022 (pdf)’ en de uitnodigingsbrief ontvangen patiënten de meest actuele en relevante informatie over de griepvaccinatie.

Meer informatie over de landelijke kwaliteitseisen die aan voorlichting worden gesteld, vindt u op de website van het RIVM en in de Multidisciplinaire richtlijn Preventief medisch onderzoek van de KNMG (pdf).

Informatie voor in de wachtkamer

Er worden 2 wachtkamerposters voor in de praktijk geleverd. Daarnaast wordt er informatie ontwikkeld voor op het wachtkamerscherm.

Patiëntenvoorlichting en vragen beantwoorden

Om vragen van patiënten te beantwoorden kunt u gebruikmaken van patiëntinformatie op:

Meer achtergrondinformatie voor professionals

2. Levering en bewaren van de vaccins

 • Zorg er bij het opbergen van de vaccins voor dat de griep- en pneumokokkenvaccins duidelijk gescheiden en herkenbaar zijn. De pneumokokkenvaccins zijn te herkennen aan de paarse plunjer.
 • Zorg ervoor dat er een medewerker beschikbaar is om de vaccins aan te nemen en zo snel mogelijk (binnen 1 uur) in de koelkast te plaatsen.
 • Weiger bij schade de volledige levering van vaccins.
 • Tel het aantal vaccins en meld eventuele afwijkingen binnen 24 uur na ontvangst van de vaccins bij de SNPG.
 • Vul bij onderbreking van de koude keten het meldingsformulier in op de website van de SNPG. De SNPG neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Overleg eerst, en vernietig vaccins pas als de DVP aangeeft dat ze niet meer bruikbaar zijn.

Kwaliteitseisen voor het bewaren van vaccins

 • Bewaar vaccins in een koelkast met een temperatuur tussen de 2 en 8 °C.
 • Sla geen levensmiddelen op in de koelkast waarin vaccins en geneesmiddelen worden opgeslagen.
 • De temperatuur van de koelkast is meetbaar en wordt dagelijks geregistreerd.
 • Voorkom temperatuurextremen

In september start de voorlevering van de vaccins. U kunt maximaal 10% van het totale aantal benodigde griepvaccins in de voorlevering bestellen. De hoofdlevering vindt plaats vanaf oktober en loopt door met de nalevering tot in december. De dag van de aflevering staat vermeld op de eerste en tweede opdrachtbevestiging van de SNPG.

De eerste opdrachtbevestiging wordt digitaal verstuurd, direct na het plaatsen van de bestelling. In september ontvangt u per post een definitieve opdrachtbevestiging met de afleverdatum. U krijgt een e-mail ter bevestiging van de leverdatum, met een indicatie van de levertijd (meestal binnen een tijdsbestek van 2 uur). Deze e-mail wordt uiterlijk voor 08.00 op de dag voor de levering verstuurd.

De DVP van het RIVM zorgt ervoor dat de vaccins met actief gekoelde koelwagens vervoerd worden.

Het is belangrijk voor de kwaliteit dat de vaccins na levering zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 1 uur in de koelkast worden geplaatst. In dat uur moeten de vaccins in een ruimte/omgeving staan met een temperatuur tussen de 2 en 21 °C.

Voor alle vaccins is een goede koude keten van belang. Bij onderbreking van de koude keten zijn vaccins minder lang houdbaar en kunnen ze minder werkzaam zijn. Bewaar het griepvaccin, net als alle andere vaccins, in de verpakking. Zorg dat er:

 • op de tijd van levering praktijkpersoneel aanwezig is om de vaccins in de koelkast te plaatsen;
 • voldoende koelcapaciteit is om de vaccins op de juiste wijze te bewaren. Dit kan betekenen dat er (tijdelijk) een tweede koelkast moet komen.

Wanneer de vaccinverpakkingen en de koelende delen van de koelkast contact maken, kunnen de vaccins bevriezen. Dat kan de werkzaamheid verminderen. Zie voor instructies de toelichting die de DVP bij de vaccins levert.

Vul bij onderbreking van de koude keten het meldingsformulier in op de website van de SNPG. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen en beoordeeld of de vaccins nog bruikbaar zijn. Plaats de vaccins dus zo snel mogelijk (apart gehouden) terug in de koelkast, en vernietig de vaccins pas als na overleg met de DVP wordt geconcludeerd dat ze niet meer bruikbaar zijn.
De e-learningmodule van de SNPG en het RIVM besteedt aandacht aan de koude keten.

3. Vaccineren

 • De griep- en pneumokokkenvaccinatie kunnen gelijktijdig toegediend worden. Prik het griepvaccin links en het pneumokokkenvaccin rechts.
 • Prik intramusculair. Ook bij gebruik van antistolling mag intramusculair worden gevaccineerd, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. Bij aangeboren stollingsstoornissen is het advies subcutaan te vaccineren.
 • Vaccineren is een voorbehouden handeling. Zorg dat u aan de voorwaarden voldoet wanneer u deze taak aan ander praktijkpersoneel delegeert.
 • Patiënten die tot de nieuwe doelgroepen behoren, maar ten onrechte geen uitnodiging hebben ontvangen, kunnen zich bij de praktijk melden met het verzoek om gevaccineerd te worden.
 • Trouwe bezoekers van uw vaccinatiespreekuur bij wie de indicatie vervallen is, mag u gewoon vaccineren wanneer zij zich melden.

Griep- en pneumokokkenvaccins zijn beide geïnactiveerde vaccins, wat betekent dat er geen minimuminterval nodig is tussen beide vaccins. Het COVID-19-vaccin is ook een geïnactiveerd vaccin, maar om de bijwerkingen van deze destijds nieuwe vaccins goed te kunnen monitoren, werd vorig jaar geadviseerd om COVID-19-vaccins niet gelijktijdig met andere vaccins toe te dienen. Inmiddels is dit interval vervallen omdat er geen aanwijzingen zijn voor interactie tussen COVID-19-vaccins en andere vaccins.

Wanneer u de griep- en pneumokokkenvaccins tegelijk of kort (< 2 weken) na elkaar toedient, plaatst u ze elk in een andere arm (ledemaat). Het advies is om het griepvaccin links en het pneumokokkenvaccin rechts toe te dienen. Zo kunnen eventuele bijwerkingen aan het juiste vaccin gelinkt worden. Dit is noodzakelijk voor het melden van een bijwerking bij Bijwerkingencentrum Lareb.

Wanneer een patiënt per abuis tweemaal hetzelfde vaccin ontvangt, is dit niet gevaarlijk voor de patiënt. Geef het vaccin dat de patiënt niet heeft ontvangen alsnog in een ander ledemaat (aan de juiste kant).

De griepvaccinatie is een voorbehouden handeling in de zin van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Een praktijkmedewerker (doktersassistente, praktijkondersteuner of -verpleegkundige) mag de vaccinatie onder de volgende voorwaarden uitvoeren.

De arts (opdrachtgever):

 • is deskundig en bekwaam in het stellen van een indicatie voor en het uitvoeren van voorbehouden handelingen, en is verantwoordelijk voor de (inhoud van de) opdracht.
 • geeft zo nodig aanwijzingen of instructies en zorgt ervoor dat toezicht en tussenkomst mogelijk zijn wanneer dat redelijkerwijs nodig is. De instructies zijn bij voorkeur in heldere protocollen en werkafspraken vastgelegd. Bij een calamiteit (bijvoorbeeld bij een onverwachte anafylactische reactie) kan de arts binnen 15 minuten aanwezig zijn om adequate behandeling in te zetten.
 • overtuigt zich ervan dat de opdrachtnemer bekwaam is in het uitvoeren van de voorbehouden handeling.

De doktersassistente, praktijkondersteuner of -verpleegkundige (opdrachtnemer):

 • handelt uitsluitend in opdracht van en volgens de gegeven aanwijzingen van de opdrachtgever.
 • neemt de opdracht alleen aan als zij zichzelf redelijkerwijs in staat acht de behandeling naar behoren uit te voeren.

Het is van belang dat de deskundigheid en bekwaamheid van de medewerkers op peil blijven. Dit is de verantwoordelijkheid van vooral de werkgever en/of opdrachtgever, maar ook van de medewerker/opdrachtnemer zelf.

Een aantal patiënten zal de huisarts, doktersassistente, praktijkondersteuner of -verpleegkundige thuis vaccineren. Het NHG heeft in nauw overleg met de LHV vastgesteld dat de doktersassistente, praktijkondersteuner en -verpleegkundige vaccinaties mogen geven zonder direct toezicht van de arts (en eventueel ook buiten de praktijk), omdat de kans op een ernstige complicatie erg klein is. Voorwaarde is wel dat ze voldoende ervaring hebben met de toediening van deze vaccins.

Ook bij het vaccineren van de patiënt in de thuissituatie is het belangrijk dat de koude keten niet wordt onderbroken. Gebruik voor het vervoer een koeldoos of -tas met koelelementen.

Meer informatie over de koude keten vindt u op de website van de SNPG.

Ook moet duidelijk zijn wie de patiënten in het verzorgingshuis vaccineert. Het is handig om dat binnen de HOED of hagro af te stemmen.

Na bevestiging van de veiligheidsnaald op het vaccin dient het vaccin nog diezelfde dag (dus niet de volgende dag ook al is dit binnen 24 uur) gebruikt te worden en moet het vaccin tot het moment van gebruik in de koelkast bewaard worden. Wanneer niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, mag het vaccin niet meer gebruikt worden.

Meer informatie over het gebruik van veiligheidsnaalden vindt u op de website van de SNPG.

Geef de vaccinatie in principe in de bovenarm

Dien het vaccin bij voorkeur via een intramusculaire injectie toe. Er zijn aanwijzingen dat intramusculaire toediening minder lokale bijwerkingen geeft. Van diverse vaccins is bekend dat er een significant betere immuunreactie optreedt na intramusculaire toediening dan na subcutane toediening (Cook et al 2008). Of dit voor het griepvaccin ook geldt is weliswaar minder hard bewezen, maar intramusculaire toediening wordt toch geadviseerd.

Uit onderzoek is gebleken dat voor mannen < 118 kg en voor vrouwen < 90 kg een naaldlengte van 25 mm voldoende is om een vaccin intramusculair toe te dienen (Poland GA et al 1997). Bij mensen met een hoger gewicht is meestal een lengte van 38 mm nodig.

Er wordt geadviseerd om bij mensen met een bekende BMI > 40 altijd een naald van 38 mm te gebruiken. Bij een BMI tussen 30 en 40 zal een inschatting moeten worden gemaakt van de dikte van de subcutane vetlaag van de bovenarm, die bij vrouwen over het algemeen gemiddeld dikker is dan bij mannen.

De meest pragmatische methode om dit te schatten is de volgende: wanneer je bij een bloeddrukmeting een grote manchet zou gebruiken, is het advies om een naald van 38 mm te gebruiken. Een nauwkeuriger methode is kijken naar de dikte van de huidplooi door deze tussen duim en wijsvinger te pakken. Indien de naald korter is dan de helft van de huidplooi, is een naaldlengte van 38 mm nodig.

Gebruik bij twijfel een naald van 25 mm. Te diepe injectie (op een verkeerde injectieplaats) kan SIRVA (shoulder injury related to vaccine administration) veroorzaken. Voorbeelden hiervan zijn neuropathie, langdurige schouderpijn en bursitis.

Naar schatting zal de langere naald van 38 mm nodig zijn bij ongeveer 5-10% van de grieppopulatie. In 2018 had 1% van de mensen morbide obesitas (BMI ≥ 40) en 14% van de Nederlanders ernstig overgewicht (BMI > 30). Houd hier bij het bestellen van naalden rekening mee.

Patiënten die een okselklierverwijdering hebben gehad (bijvoorbeeld na een mammacarcinoom), hebben mogelijk instructies gekregen om medische handelingen, zoals vaccinatietoediening, aan de behandelde arm te vermijden om lymfoedeem te voorkomen. Onderzoek heeft echter geen vergroot risico aangetoond op het ontstaan van lymfoedeem. Conform internationale aanbevelingen is het advies om in principe voor de niet-behandelde arm te kiezen, maar de behandelde arm hoeft niet strikt vermeden te worden.

Het advies is om bij aangeboren stollingsstoornissen in principe alle vaccins subcutaan toe te dienen, tenzij na overleg met de behandelaar gekozen wordt voor de intramusculaire route.

Bij het gebruik van antistollingsmedicatie, zoals directe anticoagulantia (DOAC’s) en cumarinederivaten, kunnen vaccins en immunoglobulines (mits het volume ≤ 1 ml) intramusculair toegediend worden. Voorwaarden zijn dat de vaccinatieplaats gedurende ten minste 2 minuten zonder te wrijven stevig afgedrukt wordt en dat bij het gebruik van cumarinederivaten de INR stabiel is (< 3,5). We spreken van een stabiele INR als het medicatiebeleid de voorafgaande 3 maanden niet aangepast hoefde te worden op basis van de INR-controles.

De adviezen over intramusculair prikken bij gebruik van antistollingsmedicatie zijn bij griepvaccinatie minder strikt dan bij coronavaccinatie:

 • Er hoeft geen rekening gehouden te worden met innametijd van DOAC’s.
 • Bij stabiele INR-waarden is voorafgaand aan de vaccinatie geen INR-controle bij de trombosedienst nodig.
 • Bij een instabiele INR kan voorafgaand aan vaccinatie een INR-controle plaatvinden.
 • Bij een INR < 3,5 kan er alsnog intramusculair geprikt worden.
 • Bij een INR ≥ 3,5 of wanneer er geen recente waarde bekend is, kan subcutaan geprikt worden.
 • Bij coronavaccinatie is subcutane vaccinatie niet toegestaan; het advies is om dan van vaccinatie af te zien.

In de praktijk kan bij (DOAC’s en) cumarinederivaten om pragmatische redenen gekozen worden voor subcutane injectie van de griepvaccinatie. Bij subcutane toediening zijn er aanwijzingen voor meer lokale reacties dan bij intramusculaire toediening.

Zie ook het LCR-protocol Stollingsstoornissen (pdf).

Vaccineren (op verzoek) van patiënten behorend tot de nieuwe doelgroepen

Het kan zijn dat u niet iedereen die tot de nieuwe doelgroepen behoort al geregistreerd had in uw HIS (bijvoorbeeld mensen met een BMI ≥ 40 of een cochleair implantaat). Deze mensen kunnen zich bij de praktijk melden met een verzoek voor een gratis griepvaccinatie wanneer ze merken dat ze geen uitnodiging gekregen hebben. Patiënten behorend tot de nieuwe doelgroepen kunnen zich tot eind december melden. Registreer de onderliggende aandoening van deze patiënten, zodat de patiënt volgend jaar wel een uitnodiging ontvangt.

Dit seizoen kunnen ook zwangere vrouwen zonder medische indicatie zich melden wanneer ze een griepvaccinatie wensen. Vanaf volgend seizoen is er een alternatieve route voor hen geregeld (waarschijnlijk vergelijkbaar met die van de maternale kinkhoestvaccinatie via verloskundige en JGZ).

Er is een aantal indicaties vervallen in de herziene methode voor selectie. Dit betreft vrijwel allemaal ‘te beoordelen’-criteria waarbij maar een heel klein deel van de groep mogelijk in aanmerking kwam voor griepvaccinatie (bijvoorbeeld scoliose, waarbij griepvaccinatie geïndiceerd is wanneer de thorax zo vergroeid is dat er een ademhalingsstoornis kan optreden).
Patiënten met een vervallen indicatie die elk jaar trouw hun vaccinatie kwamen halen en nu buiten de nieuwe selectie vallen, mogen gewoon gevaccineerd worden wanneer ze zich melden. Het advies is om ze handmatig toe te voegen aan de lijst, zodat ze de komende jaren weer automatisch een uitnodiging krijgen. De verwachting is dat dit een zeer kleine groep is, aangezien de vervallen criteria vrijwel nooit een indicatie voor griepvaccinatie waren, en de vaccinatiegraad onder mensen van 0-59 jaar met een medische indicatie behoorlijk laag is.

4. Registreren van toegediende vaccins

Registreer toegediende vaccins op patiëntniveau (door de uitnodigingsbrief te scannen). Let indien van toepassing op de verschillende batchnummers van de vaccins. Vergelijk patiënten die zijn gevaccineerd met de patiënten op de selectielijst. Overweeg om een herinnering te sturen naar mensen die niet op de uitnodiging hebben gereageerd.

Registreer de vaccinatie als medicatievoorschrift onder ICPC-code R44 (immunisatie/preventieve medicatie). In de medicatielijst is dan precies terug te vinden wanneer de patiënt de vaccinatie heeft ontvangen. Het voorschrift dat hiervoor gebruikt wordt, is ATC J07BB02. Als datum vult u de dag in waarop het vaccin is gegeven. Het batchnummer van het vaccin wordt in het HIS op individueel patiëntniveau vastgelegd. Met behulp van het HIS kan dat in 1 keer voor een hele batch. Door in het HIS vast te leggen wie wanneer met welk vaccin (batchnummer) gevaccineerd is, kunt u snel nagaan of er een oorzakelijk verband is tussen het afgeleverde vaccin en een (al dan niet ernstige) bijwerking kort na vaccinatie. Het is de verantwoordelijkheid van de HIS-leverancier om ervoor te zorgen dat deze lijsten uitgedraaid kunnen worden. In sommige HIS’en is het mogelijk dat u zelf zo’n lijst kunt uitdraaien. Bij HIS’en waarin dat niet kan, moet de HIS-leverancier deze lijst binnen 24 uur kunnen leveren.

Daarnaast is de informatie op batchnummerniveau van belang voor het declareren bij de SNPG. Meestal hebben de voor-, hoofd- en nalevering elk hun eigen batchnummer.


December/januari: declareren en spillage, en vernietigen van vaccins 

1.Declareren en doorgeven van spillage

Van 1 december tot en met 31 januari kunt u uw declaratie indienen via de webapplicatie van de SNPG. De declaratie hoeft alleen uitgesplitst te worden naar leeftijd: < of ≥ 60 jaar. Declareer de griep- en pneumokokkenvaccins het liefst tegelijkertijd.

U kunt bij de SNPG alleen vaccins declareren die zijn toegediend aan patiënten die volgens het NPG zijn opgeroepen. Als om medische redenen 2 keer is gevaccineerd, ontvangt u tweemaal een vergoeding. Het gaat hierbij om kinderen < 9 jaar die niet eerder een griepvaccinatie hebben ontvangen.

Vijf procent spillage is toegestaan. Wanneer u meer vaccins overhoudt, wordt de kostprijs daarvan in mindering gebracht op uw vergoeding. Zie de website van de SNPG voor meer informatie.

2. Ongebruikte vaccins vernietigen

Aan het einde van het griepseizoen moet u de niet-gebruikte vaccins vernietigen. U kunt de vaccins niet bewaren voor het volgende griepseizoen, omdat het griepvirus verandert en de houdbaarheidsdatum van het vaccin verloopt

Let op: pneumokokkenvaccins blijven gedurende het jaar werkzaam en hoeven pas vernietigd te worden als de houdbaarheidsdatum verstreken is.

3. Afmelden van vaccins (alleen van toepassing op apotheekhoudende huisartsen)

Sinds 2020 gelden verscherpte falsified medicines directives. Deze zijn ook van toepassing op vaccins. Als u apotheekhoudend huisarts bent, kunt u op de website van de SNPG lezen wat dit voor u betekent.


Gedurende het hele jaar

1.Registratie van indicaties voor griepvaccinatie

Selectie van de doelgroepen voor de griepvaccinatie kan alleen betrouwbaar verlopen als de registratie ervan in uw HIS up-to-date is. Voor een aantal doelgroepen is alleen de specialist in staat om de indicatie voor griepvaccinatie te beoordelen. Dan gaat het vooral om zeldzame ziektebeelden en blijvende longschade na COVID. De specialist kan in polibrieven aangeven dat de patiënt een indicatie heeft voor griepvaccinatie. U registreert deze indicatie dan in het HIS. Vraag uw HIS-leverancier hoe u handmatig een indicatie voor griepvaccinatie toevoegt bij een patiënt. Dit kan via een ruiter zijn, maar er zijn ook HIS’en waarbij het anders geregeld wordt. De lijst met gevaccineerde patiënten moet minimaal 20 jaar in de huisartsenpraktijk worden bewaard.


← Contra-indicaties en bijzondere groepenColofon →

Bronnen

 • RIVM. LCI-richtlijn. Uitvoeringsrichtlijn COVID-19 vaccinatie. Bilthoven: RIVM, 2022.
 • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Artikelen 35-39.