NHG-Praktijkhandleiding Pneumokokkenvaccinatie

De NHG-Praktijkhandleiding Pneumokokkenvaccinatie biedt handvatten voor de organisatie van de pneumokokken-vaccinaties in de huisartsenpraktijk. 

  • In het najaar van 2023 worden volwassenen uitgenodigd die geboren zijn vanaf 1-1-1957 tot en met 31-12-1960.
  • Het eerder geadviseerde interval tussen de griep- en/of pneumokokkenvaccinatie en de COVID-19-vaccinatie is komen te vervallen.
  • Sinds 2022 is bij mensen met (morbide) obesitas het advies om te vaccineren met naalden van 38mm.
  • Momenteel wordt door de Gezondheidsraad een advies opgesteld over de mogelijke inzet van twee nieuwe vaccins binnen het NPPV. Deze vaccins (PCV15 en PCV20) bieden een langere beschermingsduur waardoor hervaccinatie minder vaak of helemaal niet meer nodig is. Het advies wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2023 en heeft dit jaar nog geen gevolgen voor de uitvoering van het programma.
  • Sinds 2021 zijn er 3 soorten vaccinaties die geregistreerd kunnen worden onder R44: griep-, pneumokokken- en COVID-19-vaccinatie. Registreer de pneumokokkenvaccinatie als medicatievoorschrift met code ATC J07AL01 en registreer ook het batchnummer. Dit zorgt ervoor dat er een goed onderscheid gemaakt kan worden tussen de verschillende soorten vaccinaties en maakt het mogelijk de vaccinatiegraad te monitoren.

Inhoud

Bijlagen

  • Infographic Pneumokokkenprik 2023 (volgt eind mei)
  • Uitnodigingsbrief 2023 (volgt eind mei)
  • HIS-ondersteuning (pdf)

E-learning pneumokokkenvaccinatie 

Het NHG heeft een e-learning ‘Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen’ (halve accreditatiepunt) ontwikkeld. Daarnaast is er op de website van de SNPG een e-learningmodule beschikbaar over het griepvaccinatie- en pneumokokkenvaccinatieprogramma (1 accreditatiepunt). Deze module is bedoeld voor doktersassistentes, huisartsen en andere zorgverleners die betrokken zijn bij de uitvoering van de griep- en pneumokokkenvaccinatie.