NHG-Praktijkhandleiding Pneumokokkenvaccinatie

De NHG-Praktijkhandleiding Pneumokokkenvaccinatie biedt handvatten voor de organisatie van de pneumokokken-vaccinaties in de huisartsenpraktijk. 

Belangrijke wijzigingen opzichte van mei 2020:

  • Sinds dit jaar zijn er 3 soorten vaccinatie die geregistreerd worden onder R44: griep-, pneumokokken en COVID-19-vaccinatie. De vaccinatie registreren als medicatievoorschrift met code ATC J07AL01 zorgt ervoor dat er een goed onderscheid gemaakt kan worden tussen de verschillende soorten vaccinaties, en maakt het mogelijk vaccinatiegraad te monitoren. Ook moet het batchnummer geregistreerd worden.
  • In het najaar van 2021 worden volwassenen die geboren zijn tussen 1 januari 1948 en 31 december 1952 uitgenodigd.
  • Er is extra achtergrondinformatie over de verschillende soorten vaccins toegevoegd.
  • Per 1 april 2021 is invasieve pneumokokkenziekte een meldingsplichtige ziekte.
  • Er is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen vaccinatie binnen het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV), waarbij alleen leeftijd een selectiecriterium is, en vaccinatie op medische indicatie. Pneumokokkenvaccinatie op medische indicatie valt buiten het bestek van het NPPV en is facultatief; dit onderdeel is dus toegevoegd als extra naslag.

Lees over de verschillen en overeenkomsten tussen het NPG en het NPPV.

Inhoud

Bijlagen