NHG-Praktijkhandleiding Pneumokokkenvaccinatie

De NHG-Praktijkhandleiding Pneumokokkenvaccinatie biedt handvatten voor de organisatie van de pneumokokken-vaccinaties in de huisartsenpraktijk. 

  • In het najaar van 2022 worden volwassenen die geboren zijn tussen 1 januari 1953 en 31 december 1956 uitgenodigd.
  • Per 1 april 2021 is invasieve pneumokokkenziekte een meldingsplichtige ziekte.
  • Het eerder geadviseerde interval tussen de griep- en/of pneumokokkenvaccinatie en de COVID-19-vaccinatie is komen te vervallen.
  • Bij mensen met (morbide) obesitas is het advies om te vaccineren met naalden van 38mm.
  • Sinds 2021 zijn er 3 soorten vaccinaties die geregistreerd kunnen worden onder R44: griep-, pneumokokken- en COVID-19-vaccinatie. Voor een goede registratie is het belangrijk de pneumokokkenvaccinatie te registreren als medicatievoorschrift met code ATC J07AL01 . Dit zorgt ervoor dat er een goed onderscheid gemaakt kan worden tussen de verschillende soorten vaccinaties en maakt het mogelijk de vaccinatiegraad te monitoren. Ook moet het batchnummer geregistreerd worden.

Inhoud

Bijlagen