Colofon

Betrokken organisaties  

Gezondheidsraad
De Gezondheidsraad is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan dat de minister adviseert over de volksgezondheid.

Ministerie van VWS
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vraagt de deskundigen in de Gezondheidsraad advies over wie het pneumokokkenvaccin zou moeten krijgen. Het ministerie van VWS beslist aan wie de vaccinatie gratis wordt aangeboden en betaalt de vaccins en de uitvoering van het vaccinatieprogramma.

SNPG
De Stichting Nationaal Programma Grieppreventie (SNPG) coördineert de uitvoering van de jaarlijkse griep- en pneumokokkenvaccinatiecampagne en in 2021 de COVID-19-campagne.

RIVM

  • CvB
    Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voert in opdracht van het ministerie van VWS de landelijke regie over het griep- en pneumokokkenvaccinatieprogramma. Daarnaast voert het RIVM (centraal) de regie over het coronavaccinatieprogramma.
  • DVP
    De Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (DVP) van het RIVM koopt de pneumokokkenvaccins in en zorgt voor opslag en levering aan huisartsen en zorginstellingen.
  • CIb/LCI
    Het Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM is 1 van de 5 centra van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb). Het LCI stelt richtlijnen op voor de bestrijding van infectieziekten, waaronder ook pneumokokkenziekte en pneumokokkenvaccinatie voor ouderen en medische risicogroepen. Zorgprofessionals kunnen daarnaast bij het LCI terecht voor medisch-inhoudelijke vragen over de pneumokokkenvaccinatie.