Wijzigingen & e-learnings

Wijzigingen ten opzichte van 2020

 • In het najaar van 2021 worden volwassenen die geboren zijn tussen 1 januari 1948 en 31 december 1952 uitgenodigd.
 • Er is extra achtergrondinformatie over de verschillende soorten vaccins  toegevoegd.
 • Per 1 april 2021 is invasieve pneumokokkenziekte een meldingsplichtige ziekte.
 • Er is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen vaccinatie binnen het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV), waarbij alleen leeftijd een selectiecriterium is, en vaccinatie op medische indicatie. Pneumokokkenvaccinatie op medische indicatie valt buiten het bestek van het NPPV en is facultatief; dit onderdeel is dus toegevoegd als extra naslag.

Verschillen en overeenkomsten NPG /NPPV

Overeenkomsten:

Verschillen:

 • Het aantal uitgenodigde patiënten is kleiner. Alleen selectie op basis van leeftijd en niet op basis van medische indicatie. De grootte van de geïndiceerde populatie schommelt meer over de jaren.
 • De verpakking van de pneumokokkenvaccins is groter.
 • Pneumokokkenvaccins zijn instabieler en hebben strengere bewaarvoorschriften.
  N.B. Met ingang van 2022 gelden dezelfde bewaareisen ook voor het NPG.
 • Chemotherapie is een tijdelijke contra-indicatie.
 • De naald wordt draaiend bevestigd op de spuit.
 • De pneumokokkenvaccinatie is geen ‘seizoensvaccinatie’; de toediening is daarom buiten de vaccinatiespreekuren niet gebonden aan 1 moment in het jaar.
 • Pneumokokkenvaccins die na de campagneperiode langer houdbaar zijn, worden bewaard en pas vernietigd na de expiratiedatum.

E-learnings over pneumokokkenvaccinatie

Het NHG heeft een e-learning ‘Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen’ (halve accreditatiepunt) ontwikkeld.

Daarnaast is er op de website van de SNPG een e-learningmodule beschikbaar over het griepvaccinatie- en pneumokokkenvaccinatieprogramma (één accreditatiepunt). Deze module is bedoeld voor doktersassistentes, huisartsen en andere zorgverleners die betrokken zijn bij de uitvoering van de griep- en pneumokokkenvaccinatie.